E-mail

kontakt@dboho.pl

Telefon

+48 788 01 01 31

Dane firmy

NIP: 816-167-32-34
37-312 Łętownia 185

Prosty kalkulator c++

Programowanie C++ Prosty kalkulator c++

Prosty kalkulator c++

Ostatnio pisałem z nudów dla kolegi taki mizerny kalkulatorek. Jakichś zaawansowanych funkcji on niema. Oraz nic w nim skomplikowanego. Można powiedzieć, że stworzenie takiego kalkulatora dla nikogo nie będzie trudem, a przynajmniej gdy pozna podstawy języka c++.Wygląd tego kalkulatora:


Przykładowy kod:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h> // W zasadzie do tego programu ta biblioteka nie będzie potrzebna.

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int a,b,c;  // deklaracja zmiennych, które będą nam potrzebne
  char wybor; // nazwa zmiennej do wprowadzonego znaku może być tu int,
        // ale wtedy jak ktoś wpisze literkę alfabetu to wywali błąd, a tak to zakończy prace przechodzą,
       // do końca programu i nie wywalając żadnego błędu.

  cout<<"Wybierz dzialanie: \n Dodawanie - 1 \n Odejmowanie - 2 \n Mnozenie - 3 \n Dzielenie -4 \n"<<endl;
  // Wyświetla powyższy komunikat na ekranie
  cout<<"Wpisz symbol 1-4: "<<endl;
  // Wyświetla powyższy komunikat na ekranie
  cin>>wybor; // Zapisuje do zmiennej wybor nasz wcisniety klawisz

// no to zaczynamy ;]
  if (wybor=='1') { // Jeśli wciśniemy klawisz 1 to wykonuj:
  cout<<"Wpisz liczbe a:"<<endl; // Wyświetl na ekranie tekst
  cin>>a; // Zapisz wpisaną liczbę do zmiennej a
  cout<<"Wpisz liczbe b:"<<endl; // Wyświetl na ekranie tekst
  cin>>b; // Zapisz wpisaną liczbę do zmiennej b
c=a+b; // Wykonaj działanie c=a+b
cout<<"Wynik: "<<c<<endl; // Wyświetl tekst oraz wynik działania powyżej.
}else // W przeciwnym wypadku gdy nasz wcisniety klawisz to 2, wykonuj:
 if (wybor=='2') {
  cout<<"Wpisz liczbe a:"<<endl; // Wyświetl na ekranie tekst
  cin>>a; // Zapisz wpisaną liczbę do zmiennej a
  cout<<"Wpisz liczbe b:"<<endl; // Wyświetl na ekranie tekst
  cin>>b; // Zapisz wpisaną liczbę do zmiennej b
   c=a-b; // Wykonaj działanie c=a-b
   cout<<"Wynik: "<<c<<endl; // Wyświetl tekst oraz wynik działania powyżej.
}else // W przeciwnym wypadku gdy nasz wcisniety klawisz to 3, wykonuj:
 if (wybor=='3') {
  cout<<"Wpisz liczbe a:"<<endl; // Wyświetl na ekranie tekst
  cin>>a; // Zapisz wpisaną liczbę do zmiennej a
  cout<<"Wpisz liczbe b:"<<endl; // Wyświetl na ekranie tekst
  cin>>b; // Zapisz wpisaną liczbę do zmiennej b
   c=a*b; // Wykonaj działanie c=a*b (* = mnożenie, razy ).
   cout<<"Wynik: "<<c<<endl; // Wyświetl tekst oraz wynik działania powyżej.
}else // W przeciwnym wypadku gdy nasz wcisniety klawisz to 4, wykonuj:
 if (wybor=='4') {
  cout<<"Wpisz liczbe a:"<<endl; // Wyświetl na ekranie tekst
  cin>>a; // Zapisz wpisaną liczbę do zmiennej a
  cout<<"Wpisz liczbe b:"<<endl; // Wyświetl na ekranie tekst
  cin>>b; // Zapisz wpisaną liczbę do zmiennej b
   c=a/b; // Wykonaj działanie c=a/b (/ = podzielone, dzielenie).
   cout<<"Wynik: "<<c<<endl; // Wyświetl tekst oraz wynik działania powyżej.
}  

  system("PAUSE"); // Zatrzymanie programu
  return EXIT_SUCCESS;
}

Dalsze Informacje:

W zasadzie istnieje wiele możliwości na napisanie takiego programiku, ten jednak nie miał być taki idealny. Można wprowadzić tu bardzo wiele zmian, dotyczących choćby rodzajów zmiennych, by liczyć np. liczby po przecinku. Ale to już może opiszę w jakimś poradniku z typami zmiennych oraz ich zastosowaniem. Tymczasowo można podziwiać ten malutki programik, oraz próbować go przerabiać i udoskonalać.

Program umieszczam tu w celach edukacyjnych. Może dla osób, które w ogóle nie umieją programować w c++, taki program pomoże im w jakimś zaliczeniu czy też dzięki niemu zrozumieją przynajmniej:
– zapisywanie do zmiennej
– odczytywanie ze zmiennej
– wyświetlanie komunikatu na ekran
– stosowanie if oraz else

Pozdrawiam 😉

Zostaw komentarz